Liljekonvall
Ville vekster
© Ivar Bjørdalsbakke
Den står full av lengsel og glede. strekker seg mot lyset og venter på den dagen da dens fulle skjønnhet skal slå ut i full blomst. Et fotografisk dykk blant liljekonvall og sommerlig motlys. Fungerer dette?