Stolte fjell og tinder
© Ivar Bjørdalsbakke
Smørstabbtindenes egger presser seg opp gjennom skydekket.