Sommereng
Ville vekster
© Ivar Bjørdalsbakke
Lek med lang tele i sommerenga. Litt usikker om dette fungerer, er det for mange elementer å forholde seg til ?
Bør sees i fullskjerm!