Løvetann i vind
Ville vekster
© Ivar Bjørdalsbakke
Frø på avblomstret løvetann i vind og lang lukkertid.